Uporaba te spletne strani je anonimna. Noben osebno določljiv podatek se ne shranjuje, razen, če se za to izrecno odločite.

O projektu

Ni prav, da dejanja iz sovraštva pogosto ostajajo neprijavljena.

test Veliko dejanj iz sovraštva, katerih žrtve so LGBTIQ osebe, ostane v Sloveniji neprijavljenih. Razlogi so največkrat v strahu pred razkritjem pred družino in pred organi pregona, prepričanje, da dogodek ni dovolj tehten za prijavo, ali skrb, da policija prijave ne bo obravnavala korektno.

Raziskave kažejo, da žrtve nasilja pogosto ne vedo, kje poiskati pomoč oziroma kdo jim lahko v primeru nevarnosti sploh ponudi informacije, zaščito in posreduje pri pregonu storilk_cev kaznivih dejanj. Policija ni vedno pravi naslov. V Sloveniji namreč deluje več inšpekcijskih služb, neodvisnih organov in ostalih institucij, ki so še posebej v določenih primerih diskriminacije pristojni za pomoč in ukrepanje.

V pomoč žrtvam nasilja smo zato razvile_i spletno stran, ki ponuja različne možnosti ukrepanja. V spletno stran vgrajen sistem vam bo – v primeru, da opazite nasilje ali pa ste sami žrtev zločina iz sovraštva, sovražnega govora ali diskriminacije – glede na izbrane okoliščine predlagal najbolj priporočljive naslednje korake.

Če ste mnenja, da potrebujete pri prijavi nasilja podporo, svetovanje ali več informacij, lahko pri nas poiščete tudi dodatno pomoč.

Ker je zasebnost pri prijavi diskriminacije in zločinov iz sovraštva še prav posebnega pomena, spletna stran ponuja točne informacije o ravni zasebnosti oziroma anonimnosti same spletne strani in ponujenih možnih ukrepov. Posledično to pomeni, da ste lahko o okoliščinah rabe vaših informacij, če do tega pride, ves čas obveščeni.

anonimnost-ikona

This icon means anonymity – no personal data is in use and is not stored.

zaupnost-ikona

This icon means confidentiality – personal data is collected but not passed on to anyone else.

O projektu

Projekt Call it Hate sofinancira program Evropske Unije za pravice, enakost in državljanstvo.

Glavni cilji projekta so:

  • izmeriti zavedanje o zločinih iz sovraštva proti LGBTI osebam,
  • razviti kampanjo ozaveščanja in aktivnosti v skupnosti (»outreach«),
  • povečati zavedanje o zločinih iz sovraštva na podlagi spolne usmerjenosti, spolne identitete, izraza,
  • opolnomočiti žrtve in povečati število prijav nasilja,
  • deliti dobre prakse,
  • krepiti čezmejno sodelovanje.

Projektno partnerstvo sestavlja 13 organizacij iz različnih sektorjev (nevladne organizacije, univerze), kot pridruženi partnerji pa sodelujejo tudi lokalne oblasti, državne institucije in mednarodne organizacije. Slovenska partnerja v projektu sta Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani in Društvo informacijski center Legebitra.

logotipa Filozofske Fakultete in projekta Call it Hate
ilustracija osebe, ki govori