Uporaba te spletne strani je anonimna. Noben osebno določljiv podatek se ne shranjuje, razen, če se za to izrecno odločite.
več informacij

Dopolnite stavek tako, da ustreza dogodku. Vaše izbire se v tem koraku ne beležijo v noben sistem. Ko izpolnite vsa tri polja, vam bomo predlagali javne storitve in organizacije, kjer lahko poiščete svetovanje. Imeli boste tudi možnost, da o dogodku anonimno obvestite Legebitro ali poiščete podporo.

V/Na sem bil_a žrtev/očividka_ec zaradi . Na koga se lahko obrnem?

Obvestite Legebitro

Vaše obvestilo dejanj iz sovraštva in diskriminacije omogoča zbiranje podatkov, s katerimi lahko dosežemo spremembe v zakonodaji in pravilnikih.

Vaše obvestilo je lahko povsem anonimno, lahko pa vam ponudimo podporo v nadaljnjem prijavnem procesu.

Obvestilo Legebitri ne pomeni avtomatične prijave na policijo ali drugo primerno institucijo.


  ikona za nivo zasebnosti: anonimno

  Poslali boste anonimne informacije o dogodku. Zabeležili bomo tudi vašo izbiro v zgornjem obrazcu (mesto dogodka, obliko/vrsto dejanja in okoliščine).

  ikona za nivo zasebnosti: zaupno

  Poslali boste informacije o dogodku in svoje kontaktne informacije. Zabeležili bomo tudi vašo izbiro v zgornjem obrazcu (mesto dogodka, obliko/vrsto dejanja in okoliščino).

  Policija

  113
  možnost anonimne prijave
  možnost anonimne prijave
  • Prijavo na policijo lahko podate po elektronski pošti, na spletu (eUprava), po telefonu, prek odvetnice_ka, s pomočjo nevladne organizacije, policistki_u osebno (ob obisku na domu ali na policijski postaji).
  • Več o procesu prijave pod pogosta vprašanja.
  • Pri prijavi vam v primeru zločina iz sovraštva, zaradi osebne okoliščine spolne usmerjenosti, spolne identitete ali spolnega izraza lahko nudi podporo Legebitra.
  • Prijava je brezplačna.
  • Na policijski postaji lahko zahtevate, da vam vprašanja namesto policista postavlja policistka.
  Možen rezultat:

  Kazenska ovadba

  Naslednji korak:

  Obiščite najbližjo policijsko postajo

  Urgenca

  112
  zaupna obravnava
  zaupna obravnava
  • V primerih ogroženosti mladoletne žrtve ali če gre za nasilje v družini, mora medicinsko osebje podati prijavo na policijo in center za socialno delo. Če so poškodbe posledica nasilja, je medicinsko osebje dolžno podati prijavo na policijo.
  • Zdravniški izvidi, ki pričajo o fizičnem ali spolnem nasilju, so pomembni kot dokaz v nadaljnjem kazenskem postopku.
  Možen rezultat:

  Medicinska pomoč

  Naslednji korak:

  Pokličite 112 ali obiščite najbližji urgentni center.

  Zastopnik pacientovih pravic

  zaupna obravnava
  zaupna obravnava

  Zastopnik lahko pomaga v primeru, ko ste v vlogi pacientke_a.

  Lahko nudi pomoč:

  • s svetovanjem o pravicah, načinih in možnostih njihovega uveljavljanja v času pred ali med zdravljenjem in kadar so te kršene,
  • s konkretnimi usmeritvami za uveljavljanje pravic,
  • pri uporabi pravnih sredstev,
  • z opravljanjem potrebnih poizvedb v zvezi z domnevnimi kršitvami pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti,
  • z neformalnim posredovanjem pri izvajalcih zdravstvenih storitev z namenom hitrega odpravljanja kršitev,
  • pri napotitvi na pristojno pravno ali fizično osebo ali pristojen državni organ, kadar ne gre za kršitev pravic po zakonu o pacientovih pravicah,
  • tudi tako, da v okviru pooblastila vlaga pravna sredstva po zakonu in daje predloge, pojasnila in druge izjave v imenu in v korist pacienta za hitro in uspešno razrešitev spora.
  Možen rezultat:

  Pomoč in usmerjanje pri postopkih, sporazumna rešitev

  Naslednji korak:

  Stopite v stik s področnim zastopnikom pacientovih pravic.

  Zagovornik načela enakosti

  [email protected] / 080 81 80
  možnost anonimne prijave
  možnost anonimne prijave
  • Zagovornik načela enakosti obravnava primere diskriminacije in nudi podporo in pomoč.
  • V določenih primerih ponuja tudi pravno zastopanje posameznice_ka in sme začeti postopek o presoji ustavnosti.
  Možen rezultat:

  svetovanje, ugotovitvena (upravna) odločba, priporočilo kršitelju, priporočilo državnim organom, inšpekcijski nadzor – odločba

  Naslednji korak:

  Stopite v stik z zagovornikom načela enakosti.

  Prijava pristojnemu inšpektoratu

  možnost anonimne prijave
  možnost anonimne prijave
  Možen rezultat:

  Denarna kazen

  Naslednji korak:

  Kontaktirajte pristojni inšpektorat.

  Center za socialno delo

  zaupna obravnava
  zaupna obravnava
  • CSD pomaga z informacijami in nudil pomoč in podporo v primeru nasilja v družini ali nasilja med vrstniki (storitev Prve socialne pomoči).
  • Opravljajo tudi načrtovanje pomoči celi družini, vključujoč povročitelja_ico nasilja.
  • V primerih ogroženosti mladoletne žrtve ali če gre za nasilje v družini, mora socialna_i delavka_ec podati prijavo na policijo. V ostalih primerih je lahko proces anonimen, v vsakem primeru pa je zaupen.
  • Žrtev nasilja si lahko izbere osebo, ki jo lahko spremlja ob vseh postopkih, povezanih z nasiljem. Zadostuje, da žrtev pred pričetkom postopka ali med postopkom izjavi, da jo določena oseba spremlja in da želi, da je med postopkom prisotna.
  Možen rezultat:

  Pomoč žrtvi in zaščita žrtve, delo z družino, pomoč pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (za žrtve nasilja), v primerih nasilja v družini ustanovitev multidisciplinarnega tima

  Naslednji korak:

  Stopite v stik s centrom za socialno delo, ki je najbližji vašemu stalnemu prebivališču.

  Legebitra

  [email protected] / 014305144
  Nevladna organizacija
  zaupna obravnava
  zaupna obravnava
  • Legebitra nudi podporo, svetovanje in zagovorništvo v primerih doživetega sovraštva na podlagi spolne usmerjenosti, identitete in/ali izraza, diskriminaciji zaradi življenja s hivom ter izvaja monitoring.
  • Lahko nudi podporo pri prijavi na policijo in drugih podobnih postopkih.
  Možen rezultat:

  Svetovanje in podpora

  Naslednji korak:

  Stopite v stik z Legebitro.

  Odvetnica_ik

  zaupna obravnava
  zaupna obravnava
  • Odvetnica_ik lahko nudi pravno svetovanje v primerih diskriminacije in nasilja.
  • V primeru kaznivega dejanja lahko odvetnica_k sprejme vašo izjavo za kasnejšo prijavo na policijo ali neposredno prijavo na tožilstvo.
  • Odvetniške storitve so v večini primerov plačljive.
  Možen rezultat:

  Zasebna tožba

  Naslednji korak:

  Poišči pomoč pri odvetnici_ku.
  Za seznam LGBT prijaznih odvetnic_kov obiščite to povezavo.

  Društvo za nenasilno komunikacijo

  Nevladna organizacija
  zaupna obravnava
  zaupna obravnava
  • Društvo za nenasilno komunikacijo se ukvarja s podporo mladoletnim in polnoletnim žrtvam vseh vrst nasilja (še posebej nasilja v družini) in s spreminjanjem vedenja oseb, ki nasilje povzročajo.
  • Pomagajo lahko s svetovanjem po telefonu, elektronski pošti, navadni pošti ali osebno.
  • Ponujajo zagovorništvo in podporo pri prijavi na policijo in sodelovanju z ostalimi institucijami.
  Možen rezultat:

  Podpora in zagovorništvo

  Naslednji korak:

  Stopite v stik z Društvom za nenasilno komunikacijo.

  Spletno oko

  https://spletno-oko.si
  Nevladna organizacija
  možnost anonimne prijave
  možnost anonimne prijave
  • Spletno oko izvaja monitoring in posreduje pri primerih sovražnega govora in posnetkov spolnih zlorab otrok.
  • Organizacija prijavlja sporno vsebino na policijo, izvaja povpraševanja pri ponudniku internetnih storitev in kjer je to možno, vodi pogovor z lastniki spletnih strani.
  • Lahko dosežejo pospešitev odstranjevanja vsebin z družabnih omrežij.
  Možen rezultat:

  Odstranitev vsebine

  Naslednji korak:

  Prijava na Spletno oko.

  Prijava na platformo

  možnost anonimne prijave
  možnost anonimne prijave
  • Večina najbolj razširjenih družabnih omrežij ima objavljena pravila sprejemljivega sporazumevanja. Omrežja tako omogočajo tudi prijavo uporabniških objav, ki pravila kršijo.
  • V nekaterih primerih lahko dosežemo prepoved dejavnosti avtorja objave.
  • Pri osebnih napadih je priporočljivo, da dokaz o objavi shranimo z zajemom zaslonske slike (screenshot).
  Možen rezultat:

  Odstranitev vsebine

  Naslednji korak:

  Navodila o prijavi na socialno omrežje (Spletno oko).

  Naznanitev medijem

  javna obravnava
  javna obravnava
  • Mediji lahko ustvarijo pritisk na javni ali zasebni organ ali osebo, ki je odgovoren_a za diskriminacijo ali sovražni govor.
  • Smiselno se je obrniti na medij, ki je naklonjen temi človekovih pravic. Če je potrebno, stopite v stik z več mediji.
  • Novinarji poročajo o zgodbah, zato bo imel vaš poziv večji učinek, če o dogodku pripovedujete razumljivo in povezano.
  Možen rezultat:

  Prispevek o primeru

  Naslednji korak:

  Stopite v stik z novinarji in mediji (elektronska pošta ali telefon).

  Altra

  Nevladna organizacija
  možnost anonimne prijave
  možnost anonimne prijave

  Program zagovorništva ponuja brezplačno pravno pomoč, informiranje o pravicah, spremstvo, podpore pri prijavi in ostalo,

  Program svetovalnice

  Oba programa sta namenjena predvsem osebam s težavami v duševnem zdravju.

  Možen rezultat:

  Program zagovorništva, ki ponuja brezplačno pravno pomoč, informiranje o pravicah, spremstvo, podpore pri prijavi

  Šent

  Nevladna organizacija
  možnost anonimne prijave
  možnost anonimne prijave

  Šent nudi socialno zagovorništvo osebam s težavami v duševnem zdravju ne glede na to, v kakšnih okoliščinah se znajdejo.

  Možen rezultat:

  Podpora in socialno zagovorništvo

  Naslednji korak:

  Stopite v stik z združenjem ŠENT

  Združenje za MOČ

  Nevladna organizacija
  možnost anonimne prijave
  možnost anonimne prijave
  • Združenje za MOČ nudi pomoč in podporo otrokom, mladostnikom in odraslim z izkušnjo spolnega nasilja, spolnega nadlegovanja in drugih oblik nasilja (psihično, fizično nasilje).
  • Psihosocialno svetovanje izvajajo osebno, po telefonu, elektronski pošti in preko video klica.
  • Nudijo splošno zagovorništvo pri postopkih in podporo na institucijah (policija, center za socialno delo, šola)
  Možen rezultat:

  Svetovanje, podpora in zagovorništvo

  Naslednji korak:

  Stopite v stik z Združenjem za moč

  ilustracija osebe, ki govori

  Ni prav, da dejanja iz sovraštva pogosto ostajajo nekaznovana.

  V Sloveniji ostane veliko dejanj iz sovraštva, katerih žrtve so LGBTIQ osebe, neprijavljenih. Večinoma so razlogi za to strah pred razkritjem pred družino in pred organi pregona, prepričanje, da dogodek “ni dovolj” za prijavo, ali skrb, da policija prijave ne bo obravnavala korektno.

  Več o projektu >

  Če svoje izkušnje z nasiljem in/ali diskriminacijo ne morete opisati z danimi možnostmi prosimo izpolnite kontakni obrazec v zavihku kontakt.