Uporaba te spletne strani je anonimna. Noben osebno določljiv podatek se ne shranjuje, razen, če se za to izrecno odločite.

Zastopnik pacientovih pravic

Zastopnik lahko pomaga v primeru, ko ste v vlogi pacientke_a.

Lahko nudi pomoč:

  • s svetovanjem o pravicah, načinih in možnostih njihovega uveljavljanja v času pred ali med zdravljenjem in kadar so te kršene,
  • s konkretnimi usmeritvami za uveljavljanje pravic,
  • pri uporabi pravnih sredstev,
  • z opravljanjem potrebnih poizvedb v zvezi z domnevnimi kršitvami pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti,
  • z neformalnim posredovanjem pri izvajalcih zdravstvenih storitev z namenom hitrega odpravljanja kršitev,
  • pri napotitvi na pristojno pravno ali fizično osebo ali pristojen državni organ, kadar ne gre za kršitev pravic po zakonu o pacientovih pravicah,
  • tudi tako, da v okviru pooblastila vlaga pravna sredstva po zakonu in daje predloge, pojasnila in druge izjave v imenu in v korist pacienta za hitro in uspešno razrešitev spora.