Uporaba te spletne strani je anonimna. Noben osebno določljiv podatek se ne shranjuje, razen, če se za to izrecno odločite.

Zagovornik načela enakosti

  • Zagovornik načela enakosti obravnava primere diskriminacije in nudi podporo in pomoč.
  • V določenih primerih ponuja tudi pravno zastopanje posameznice_ka in sme začeti postopek o presoji ustavnosti.