Uporaba te spletne strani je anonimna. Noben osebno določljiv podatek se ne shranjuje, razen, če se za to izrecno odločite.

Urgenca

  • V primerih ogroženosti mladoletne žrtve ali če gre za nasilje v družini, mora medicinsko osebje podati prijavo na policijo in center za socialno delo. Če so poškodbe posledica nasilja, je medicinsko osebje dolžno podati prijavo na policijo.
  • Zdravniški izvidi, ki pričajo o fizičnem ali spolnem nasilju, so pomembni kot dokaz v nadaljnjem kazenskem postopku.