Uporaba te spletne strani je anonimna. Noben osebno določljiv podatek se ne shranjuje, razen, če se za to izrecno odločite.

Legebitra

  • Legebitra nudi podporo, svetovanje in zagovorništvo v primerih doživetega sovraštva na podlagi spolne usmerjenosti, identitete in/ali izraza, diskriminaciji zaradi življenja s hivom ter izvaja monitoring.
  • Lahko nudi podporo pri prijavi na policijo in drugih podobnih postopkih.