Uporaba te spletne strani je anonimna. Noben osebno določljiv podatek se ne shranjuje, razen, če se za to izrecno odločite.

Društvo za nenasilno komunikacijo

  • Društvo za nenasilno komunikacijo se ukvarja s podporo mladoletnim in polnoletnim žrtvam vseh vrst nasilja (še posebej nasilja v družini) in s spreminjanjem vedenja oseb, ki nasilje povzročajo.
  • Pomagajo lahko s svetovanjem po telefonu, elektronski pošti, navadni pošti ali osebno.
  • Ponujajo zagovorništvo in podporo pri prijavi na policijo in sodelovanju z ostalimi institucijami.